GAZİ YAKUP BEY HANI

07.11.2023


 Gazi Yakup bey tarafından camii ile birlikte yaptırılan bu han günümüzde de olduğu gibi korunmuştur. Çeşitli sosyal aktivitelerde kullanılmaktadır. Eskiden han duvarları etrafında Çardak Çarşısını oluşturan dükkanlar olmasına rağmen, daha sonra bu dükkanlar yıkılarak Han olduğu gibi ortaya çıkarılmıştır. 61,90 x 18.45 ebadında olup, çatısı ahşap kaplıdır. Çatısı 3 sırada 20 şerden 60 direğe oturmaktadır. Ortadaki 10 direk mermer olup; 2 si İyon tarzında 8 tanesi basit sütunlardır. İçindeki Mermer sutunlar Çardak yakınında bulunan Antik Paisos(Apaisos) şehrinden geldiği tahmin edilmektedir. Orta kısım kervan hayvanlarına mahsustur. Duvar ile yan direkler arası sekidir ve insanların kalmasına mahsustur. Kapı girişinde 3 kitabe vardır fakat bunlardan 1 tanesi kaybolmuştur.