HAVA DURUMU
/
ANKET
Web sitemizi beğeniyor musunuz?
  • koruma((Mükemmel))
  • koruma((Kötü olmuş))
  • koruma((Fena değil))
  • koruma((İyi))

Üye olmak ve giriş yapmak için tıklayın
AnaSayfaResim
AnaSayfaThumb AnaSayfaThumb AnaSayfaThumb AnaSayfaThumb AnaSayfaThumb AnaSayfaThumb
KANDİL MESAJI21-12-2015

BACA TEMİZLİĞİ NEDEN GEREKLİDİR?

Baca bakımı ve temizliği,  yangından korunma tedbirleri arasında önemli  bir  yer  tutmaktadır.

Türkiye`de her  yıl  bina  yangınlarının  %  20`si  temizlenmeyen  bacalardan  ileri  gelmektedir.  Bacalar temizlenmediği ve yakıcılar doğru yere  kurulmadığı  zaman,  yakıtlar  eksik  ve  verimsiz  yanmaktadır.

Eksik yanma sonucu oluşan kirli gazlar ve partiküller baca tıkanmasına neden olmaktadır. Baca gazının geri tepmesi ve karbonmonoksit gazının ortama yayılmasından dolayı zehirlenmeler oluşmaktadır. Bu nedenle baca temizliği yapılsa dahi lodoslu havalarda soba yakılmamalı ve yanıyorsa söndürülmelidir.

BACALARIN YILDA 2 KEZ TEMİZLENMESİ GEREKİYOR…

Katı  (Kömür)  ve  Sıvı  Yakıtlı  Baca  Temizliği  Kalorifer  ve  soba  bacalarının  kışa  girmeden  ve  kış  ortası olmak üzere yılda 2 defa temizlenmesi gerekmektedir. Yapılan temizlik sonrası yakıt daha randımanlı yanarak  tasarruf  sağlanır,  çevreye  atılan  karbon  monoksit  oranı  düşer.  Özellikle soba  bacalarının neden  olduğu  karbon  monoksit  zehirlenmeleri  önlenmiş  olur  ve  baca  yüzeylerinde  ziftlenmeler önleneceği için baca tutuşmasının sebep olacağı yangınlar da önlenmiş olur.

Kalorifer  bacalarının  yanı  sıra  kazan  alev  borularının  temizlenmesi,  kazanla  baca  arasındaki  yatay duman kanallarının da temizletilmesi ihmal edilmemelidir. Gerek kalorifer gerekse soba bacalarının periyodik olarak temizletilmesiyle %15- 30 oranlarında yakıt tassarufu sağlar.

EN RİSKLİLERİ KÖMÜR SOBALARI…

Sobalarla  İlgili  Önemli  Hususlar  Kışın  gelmesiyle  birlikte  özellikle  soba  kullanılan  evlerde  yangın  ve zehirlenme  riski  bir  miktar  daha  artmaktadır.  Sobaların  içinde  en  risklisi  kömür  sobalarıdır.  Ayrıca birde  kalitesiz  kömür  kullanılırsa  bu  risk  daha  da  artar.  Usulüne  göre  yakılmazsa  verimli  yanma sağlanamayacaktır.  Boru  ve  bacalar  tekniğine  uygun  değilse  iyi  çekiş  yapamayacak;  gerekli  temizlik yapılmazsa bacanın çekmesi, sobanın yanması problem olacaktır.

SOBA KULLANIMINDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİ ŞU ŞEKİLDE SIRALAYABİLİRİZ ;

1-  Odun ve kömür gibi yüksek oranda is bırakan katı yakıtlı sobaların boruları ayda bir, bacaları ise iki ayda bir temizlenmelidir.
2- Diğer yakıtlar kullanıldığında ise borular iki ayda, bacalar üç ayda bir temizlenmelidir.
3- Bacalarda mutlaka baca başlığı kullanılmalı, aksi durumda rüzgarlı havalarda zararlı ve zehirli gazlar geri tepilerek zehirlenmelere neden olurlar.
4-  Bacalar  çatıdan  en  az  1  metre  yüksek  yapılmalıdır.  Özellikle  başlıksız  bacalar  binalar  arasında kalmamalıdır.
5- Bacalar yeterli oranda yalıtımlı olmalıdır. Yalıtılmamış bacalar hızlı şekilde soğur. Soğuyan bacaların çekişi düşer.
6-  Soba odanın içinde uygun yere yerleştirilmeli, sobanın altlığı olarak yanıcı olmayan bir maddeden altlık  kullanılmalıdır.  Mümkün  olduğunca  az  dirsek  kullanılmalı,  boru  bacayı  daraltmamalıdır.  Soba, dirsek ve eklem yerleri duman sızdırmamalı, eklem yerleri birbirine uygun bir şekilde geçirilmelidir.
7- Fırtınalı ve lodoslu havalarda soba yakılmamalı, yanıyorsa söndürülmelidir.
8- Yatarken sobalar söndürülmelidir.
9- Sobanın alt kısmında ve yakın çevresinde yanıcı malzeme bulundurulmamalıdır.
10- Sobalarda kaliteli yakıtlar kullanılmalıdır.
11-  Sobaların  kullanıldığı  yerlere  yeterli  hava  girişi  sağlanmalı,  bunun  için  öncelikle  ortam  sık  sık havalandırılmalıdır. (Çünkü yakıtlar yanarken ortamın oksijenini de tüketmektedir.)
12-  Sobalar tavandan, duvarlardan ve diğer eşyalardan emniyetli bir uzaklıkta olmalıdır. Soba üzerine ve yakınına çamaşır asılmamalıdır.
13- Banyo ya da yatak odalarına soba monte edilmemelidir.
14- Sönen sobalara yanıcı ve parlayıcı sıvı dökülmemelidir.
15- Alınan sobaların mutlaka TSE`ye uygunluk belgeleri aranmalıdır.
16-Odalarda  mangal  kullanılmamalıdır.  Baca  tesisatının,  ilgili  Türk  Standartlarındaki esaslara  uygun olması şarttır.
İlimizde   kış  mevsimi  başlamadan   bacalarla  ilgili  tedbirlerin  alınması  şikayete meydan  verilmemesi gerekmektedir.